Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

 КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

У червні 2011 року за ініціативи доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженого працівника освіти Чиркова О. С. в ННІ іноземної філології була створена кафедра романо-германських літератур та літературознавства внаслідок злиття 2013 року з кафедрою німецької мови. Історія колишньої кафедри німецької мови починається ще у 1949 році. Першим завідувачем кафедри була Малиновська М. В., пізніше кафедру очолювали Бакулін Н. Д., Вайдман М. Й., Бєрдова Н. М., Пєтінов В. М., Прищепа В. Є., Соколовська С. Ф. Свої знання та досвід студентам протягом багатьох років майстерно передавали Головінська М. І., Поліщук Г. А., Житкевич Л. І., Дінова С. Й., Ярв Л. М., Воробйова Н. Я., Прищепа В. П., Дмитрук К. М., Рябущиць В. Г. Після злиття двох кафедр існує кафедра германської філології та зарубіжної літератури.

Завідувач кафедри — доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України, заслужений працівник освіти Чирков Олександр Семенович.

На кафедрі працюють аспірантура та докторантура зі спеціальності 10.01.06 — теорія літератури.

Завершила роботу над докторською дисертацією докторантка Астрахан Н. І. 25 листопада 2014 року відбулося попереднє обговорення дисертації, яка була рекомендована до захисту. У 2012 році до докторантури вступив Закалюжний Л. В. З листопада 2014 р. вступив до докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.01.06 — «теорія літератури» Ліпісівіцький М. Л.

У даний час в аспірантурі навчаються Анхим О. І., Левченко О. М., Мальченко М. С., Василівська Н. І. (у соціальній відпустці по догляду за дитиною до трьох років), Авраменко П. М., Дмитрієва І. В., а також за спеціальністю: 10.02.04 — германські мови навчаються в аспірантурі Баюн К. Й., Бараняк М. М., Фант М. О., Рудницька Н. М.

Науковою проблемою, над якою працюють усі члени кафедри, розробляючи окремі її аспекти, є «Проблеми теорії та історії драми». Саме тому традицією стало організація та щорічне проведення Міжнародних наукових конференцій «Брехтівські читання» та «Драматургічні читання». З 2014 року за рішенням кафедри змінено формат і направленість конференції, яка віднині буде називатися «Брехтівські драматургічні читання». Матеріали конференцій друкуються у збірнику наукових праць «Брехтівський часопис» та студентському науково-літературному часописі «Semper Tiro».

У жовтні 2011 року на базі кафедри рішенням вченої ради ННІ іноземної філології створено науково-творчий комплекс «Драматургія». Його завдання:

 • ініціювання та координація наукових досліджень з теорії, історії драми на основі створення проблемних груп і лабораторій (центрів);
 • переклад і популяризація драматичних творів сучасних авторів та класичного доробку світової драматургії, а також визначних зарубіжних досліджень з теорії та історії драми;
 • допомога у проведенні досліджень і введення в науковий обіг нового наукового матеріалу;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук);
 • участь у загальноуніверситетських, всеукраїнських і міжнародних наукових проектах;
 • проведення конференцій різного рівня, в тому числі — міжнародних, залучення до співпраці провідних вітчизняних і закордонних учених;
 • публікація наукових видань різного виду;
 • апробація наукових ідей в театральній практиці.

З метою реалізації поставлених завдань в НТК «Драматургія» створено науково-дослідницькі та творчі лабораторії, якими керують учні проф. Чиркова О. С.

У перспективі НТК «Драматургія» має бути перетворено у дослідницько-творчий інститут при ННІ іноземної філології (у 2016 році).

Уже на сьогодні видано:

 • Бертольт Брехт. «Lehrstücke» («навчальні п’єси») / Укладач Федоренко Л. О. // За наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. С. Чиркова. — Житомир: ПП «Рута», 2009. — 224 с.
 • Бертольт Брехт. Три епічні драми. Укладач, автор передмови О. С. Чирков / За наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. С. Чиркова. — Житомир: «Полісся», 2010. — 294 с.
 • три номери «Брехтівського часопису» (Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірник наук. праць (філолог. науки): № 1, № 2, № 3. Ідея та шеф-редактор: доктор філологічних наук, професор Чирков О. С. Відповідальні редактори: к. ф. н., ст. викл. Закалюжний Л. В., к. ф. н., доц. Ліпісівіцький М. Л.).
 • три номери студентського науково-літературного часопису «Semper tiro» (Головний редактор: к. ф. н., ст. викл. Закалюжний Л. В., Редакційна колегія: д. ф. н., проф. Чирков О. С., к. ф. н., доц. Коляда О. В., к. ф. н., доц. Ліпісівіцький М. Л., викл. Тименко Т. Г.).

Проведено:

 • Всеукраїнську наукову конференцію з міжнародною участю «Бертольт Брехт: митець, який випередив час» (10-11 лютого 2011 року) спільно з Центром германістики при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (Київ) і Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством «Відерґебурт» за підтримки Ґете-Інституту у м. Києві;
 • Міжнародну наукову конференцію «„Ґуллівер у Швейцарії“. Макс Фріш — інтелектуал на перехресті традицій і культур» (25-27 листопада 2011 року) — спільно з Посольством Швейцарської Конфедерації в Україні та Центром германістики при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ);
 • Міжнародну наукову конференцію — IV Брехтівські читання — «Бертольт Брехт і його час. Наш час і Бертольт Брехт» (10-12 лютого 2012 року) — спільно з Центром германістики при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ) і Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством «Відерґебурт» за підтримки Німецької служби академічного обміну ДААД;
 • Міжнародну наукову конференцію — V Брехтівські читання — «Сприйняття мистецтва й мистецтво сприймання»: мистецька практика й теорія Б. Брехта у багатовимірності рецепції" (1-2 березня 2013 року) — спільно з архівом Бертольта Брехта Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством «Відерґебурт»;
 • IV Драматургічні читання — Міжнародну наукову конференцію «Драма як життя, життя як драма» (25-26-го жовтня 2013 року). Співорганізатори конференції — кафедра германської філології та зарубіжної літератури, Науково-творчий комплекс «Драматургія» ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка (м. Житомир, Україна), Akademia Ignatianum (м. Краків, Польща) та Stowarzyszenie Tworcow Nauki i Kultury EPISTEME (м. Краків, Польща);
 • Міжнародну наукову конференцію — V Брехтівські читання — «Сприйняття мистецтва й мистецтво сприймання»: мистецька практика й теорія Б. Брехта у багатовимірності рецепції" (1-2 березня 2013 року) — спільно з Центром германістики при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ) і Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством «Відерґебурт»;
 • Всеукраїнську наукову конференцію з міжнародною участю «Брехт поза канонами» (20-21 листопада 2014 року);
 • Розпочато роботу над «Брехтівським словником».

Укладено угоди про співпрацю:

 • між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Академією мистецтв м. Берлін (квітень 2012 року), яка визначає напрямки існуючої та подальшої співпраці між Брехт-Центром ННІ іноземної філології та Архівом Бертольта Брехта;
 • між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Академією Ігнатіанум м. Краків (липень 2012 року).

Крім того, налагоджено зв’язки з Брехтівським науково-дослідним центром в м. Ауґсбурґ (Німеччина), Ґете-Інститутом у м. Києві, Німецькою службою академічного обміну ДААД, Науково-культурним товариством «Epistema» (м. Краків, Польща), Інститутом світової літератури ім. М. Горького Російської академії наук (м. Москва), Центром германістики інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (м. Київ), а також Сілезьким університетом м. Катовіце (Польща), Вільним університетом м. Берлін (Німеччина), Томським державним університетом (Росія), Київським університетом імені Бориса Грінченка, Черкаським державним технологічним університетом, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та з іншими ВНЗ України, Росії, Польщі та Німеччини.

У 2012 році «Brecht-Zentrum» Житомирського державного університету імені Івана Франка отримав унікальну для Східної Європи бібліотеку, присвячену творчості Бертольта Брехта у кількості понад 1500 книг. Серед них — повні видання творів німецького драматурга і поета, численні окремі видання його творів і багато літературознавчих досліджень. Усі вони подаровані пані Беатою Йеске, сестрою покійного «уповноваженого Бертольта Брехта на землі» Вольфганга Йеске. Він 30 років займався вивченням творчості німецького драматурга та поета, і, будучи Брехтівським лектором одного із найвідоміших німецьких видавництв «Suhrkamp», крім іншого, відіграв вирішальну роль у підготовці та виданні повного коментованого Франкфуртського та Берлінського зібрань творів Б. Брехта у 30 томах.

 

Керівний склад НТК «Драматургія» та його структура

НТК «Драматургія»  Науковий керівник НТК «Драматургія» – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології та зарубіжної літератури, академік АН ВО України Чирков О. С. 
 «Brecht Zentrum»  Завідувач науково-творчої лабораторії «Brecht Zentrum» та відповідальний редактор «Брехтівського часопису» – кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури Ліпісівіцький М. Л.
«Лінгвістична драматургія» Завідувач науково-творчої лабораторії «Лінгвістична драматургія» – викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури Федоренко Л. О.
«Переклад» Завідувач науково-творчої лабораторії «Переклад» – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Соколовська С. Ф.
«Беккет-Центр» Завідувач науково-творчої лабораторії «Беккет-Центр» – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Коляда О. В.
«Йонеско-центр» Завідувач науково-творчої лабораторії «Йонеско-Центр» – асистент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Зорницька І. В.
«Слов’янська драматургія» Завідувач науково-дослідною лабораторією «Слов’янська драматургія» – кандидат філологічних наук, докторант кафедри германської філології та зарубіжної літературиЗакалюжний Л. В. (відповідальний редактор студентського науково-літературного часопису)
Театр-лабораторія «Бурсаки» Головний режисер театру-лабораторії «Бурсаки» – аспірант кафедри германської філології та зарубіжної літератури Авраменко П. М.

 

Під керівництвом викладачів кафедри працюють студентські проблемні групи:

 • Проблеми аналізу та інтерпретації тексту (на матеріалі творчості Б. Брехта) — керівник к. ф. н., ст. доц. Ковальова Т. П.
 • Актуальні проблеми перекладу — керівник к. ф. н., доцент Соколовська С. Ф.
 • Поетика абсурду С. Беккета — керівник к. ф. н., доцент Коляда О. В.
 • Сучасна німецька драматургія — керівник к. ф. н., доцент Ліпісівіцький М. Л.

 

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

ЧИРКОВ Олександр Семенович
завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор,
академік АН ВО України, заслужений працівник освіти

ГОРОБЧЕНКО Наталія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент
КОЛЯДА Олег Васильович
кандидат філологічних наук, доцент
ЛІПІСІВІЦЬКИЙ Микола Леонідович
кандидат філологічних наук, доцент
СОКОЛОВСЬКА Світлана Францівна
кандидат філологічних наук, доцент
ТАРАБА Ірина Олександрівна
кандидат філологічних наук, старший викладач
ЗАКАЛЮЖНИЙ Леонід Володимирович
кандидат філологічних наук, старший викладач
ФЕДОРЕНКО Лариса Олександрівна
кандидат філологічних наук, старший викладач
КОРОЛЬ Євгенія Олександрівна
кандидат філологічних наук, асистент

ГРЕЧИНА Лідія Борисівна
викладач

 

 

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.