Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

Навчально-технічна лабораторія

 

В Навчально-науковому інституті іноземної філології працює навчально-технічна лабораторія, до складу якої входять кабінет синхронного перекладу та звукозапису, лінгафонні кабінети, комп’ютерні класи та центр самопідготовки вчителів. Навчально-технічну лабораторію було створено 01.08.2018 року на базі фонолабораторії. Очолює роботу лабораторії завідувач навчальної лабораторії Гавриловський Сергій Олексійович.

Основною метою діяльності навчально-технічної лабораторії Навчально-наукового інституту іноземної філології є сприяння організації навчального процесу відповідно до чинного законодавства та його науково-методичного забезпечення в інституті, впровадження сучасних методик та інноваційних технологій у навчальний процес.

Основні завдання та функції навчально-технічної лабораторії:

 • узагальнення об’єктивних і суб’єктивних складових мотивацій студентів до систематичної самостійної роботи у навчально-технічній лабораторії з метою підвищення її ефективності;
 • проведення лабораторних, практичних занять з навчальних дисциплін на високому науковому, методичному і технічному рівні згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями;
 • організація контролю за самостійною роботою студентів в навчально-технічній лабораторії;
 • контроль за використанням технічних засобів навчання;
 • вивчення та аналіз потреб у технічних засобах навчання в інституті, їх стану, можливостях оновлення і поповнення;
 • надання допомоги кафедрам у підготовці навчальної документації;
 • сприяння підвищенню кваліфікації викладачів і співробітників у сфері інформаційних та комп’ютерних технологій;
 • забезпечення навчальних занять обладнанням й устаткуванням, технічними засобами навчання та постійне їх оновлення;
 • створення всім учасникам навчального процесу безпечних умов праці відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів;
 • підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання лабораторних та практичних робіт;
 • надання допомоги у проведенні науково-дослідної роботи з дисциплін, підготовці доповідей, рефератів, тематичних газет тощо;
 • надання допомоги у проведенні наукових конференцій, круглих столів тощо.

 

СКЛАД ЛАБОРАТОРІЇ

 

Гавриловський Сергій Олексійович
завідувач навчальної лабораторії

 

Барало Людмила Володимирівна
старший лаборант

  Голубович Сергій Васильович
старший лаборант