Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

Навчальна лабораторія

 

В Навчально-науковому інституті іноземної філології працює навчальна лабораторія, до складу якої входять кабінет синхронного перекладу та звукозапису, лінгафонні кабінети, комп’ютерні класи та центр самопідготовки вчителів. Навчальну лабораторію було створено 01.08.2018 року на базі фонолабораторії. Очолює роботу лабораторії завідувач навчальної лабораторії Гавриловський Сергій Олексійович.

Основною метою діяльності навчальної лабораторії Навчально-наукового інституту іноземної філології є сприяння організації навчального процесу відповідно до чинного законодавства та його науково-методичного забезпечення в інституті, впровадження сучасних методик та інноваційних технологій у навчальний процес.

Основні завдання та функції навчальної лабораторії:

 • узагальнення об’єктивних і суб’єктивних складових мотивацій студентів до систематичної самостійної роботи у навчально-технічній лабораторії з метою підвищення її ефективності;
 • проведення лабораторних, практичних занять з навчальних дисциплін на високому науковому, методичному і технічному рівні згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями;
 • організація контролю за самостійною роботою студентів в навчально-технічній лабораторії;
 • контроль за використанням технічних засобів навчання;
 • вивчення та аналіз потреб у технічних засобах навчання в інституті, їх стану, можливостях оновлення і поповнення;
 • надання допомоги кафедрам у підготовці навчальної документації;
 • сприяння підвищенню кваліфікації викладачів і співробітників у сфері інформаційних та комп’ютерних технологій;
 • забезпечення навчальних занять обладнанням й устаткуванням, технічними засобами навчання та постійне їх оновлення;
 • створення всім учасникам навчального процесу безпечних умов праці відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів;
 • підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання лабораторних та практичних робіт;
 • надання допомоги у проведенні науково-дослідної роботи з дисциплін, підготовці доповідей, рефератів, тематичних газет тощо;
 • надання допомоги у проведенні наукових конференцій, круглих столів тощо.

 

СКЛАД ЛАБОРАТОРІЇ

 

Гавриловський Сергій Олексійович
завідувач навчальної лабораторії

 

Барало Людмила Володимирівна
старший лаборант

  Голубович Сергій Васильович
старший лаборант