Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
 
Наукова робота кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики

 

 

Науково-дослідна робота викладацького складу здійснюється в межах кафедральних наукових тем лінгвістичного та методично-педагогічного спрямування: «Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі» та «Інноваційні технології навчання іноземної мови у школі та ВНЗ». Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем:

 • міжкультурної комунікації (доц. Савчук І. І.);

 • мовленнєвої комунікації (доц. Савчук І. І., доц. Рудик І. М.);

 • історії англійської мови (доц. Євченко В. В., доц. Андрушенко О. Ю., доц. Гирин О. В., ст. викл. Сидорович Л. Є.);

 • прагмалінгвістики (доц. Рудик І. М.);

 • когнітивної та комунікативної лінгвістики (доц. Савчук І. І., викл. Черниш О. А., викл. Матушевська Н. В.);

 • генеративної граматики (доц. Андрушенко О. Ю.);

 • функціональної граматики (доц. Гирин О. В.);

 • конструкційної граматики (доц. Жуковська В. В.);

 • лінгвостатистики (доц. Жуковська В. В.);

 • корпусної лінгвістики (доц. Жуковська В. В.);

 • аспектології (доц. Соловйова Л. Ф.);

 • лінгвістичної генології (доц. Жуковська В. В., викл. Черниш О. А.);

 • порівняльної педагогіки (доц. Папіжук В. О.);

 • методики викладання іноземних мов у навчальних закладах (проф. Калініна Л. В., доц. Петранговська Н. Р., доц. Щерба Н. С.);

 • використанні інноваційних онлайн технологій у навчанні іноземної мови (доц. Щерба Н. С.).

Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах», форумах, тренінгах, виступають рецензентами та опонентами кандидатських дисертацій, висвітлюють результати своїх наукових розвідок у вітчизняних та закордонних фахових виданнях.

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики є ініціатором та організатором міжкафедральних і міжвузівських науково-практичних семінарів з актуальних питань сучасної лінгвістики та міжкультурної комунікації. Зокрема, у 2011 році кафедрою було проведено 3 семінари («Мова та комунікація в аспекті глобалізації культур»; «Філологія та педагогіка в історичному вимірі»; «Проблеми комунікативної лінгвістики: лінгводидактичний аспект»), на яких виступили провідні науковці ЖДУ імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів м. Житомира.

У 2012 році кафедра була співорганізатором міжвузівського науково-практичного семінару «Проблеми генеративної граматики та теорії граматикалізації», в якому взяли участь провідні українські вчені у галузі генеративної граматики (д. філол. н., проф. Буніятова І. Р., д. філол. н., доц. Долгополова Л. А., к. філол. н., доц. Плоткіна М. Г., к. філол. н., доц. Андрушенко О. Ю., к. філол. н., доц. Полховська М. В.).

У 2013 році кафедра провела міжвузівський науково-практичний семінар «Актуальні напрями сучасної лінгвістики», а також виступила співорганізатором регіонального науково-практичного семінару «Актуальні проблеми використання електронних ресурсів у науково-дослідницькій діяльності майбутніх учителів» та міжкафедрального науково-практичного семінару «Перспективи впровадження он-лайн освіти в університеті», на якому доц. Жуковська В. В. поділилася досвідом залучення інноваційних он-лайн технологій у викладання теоретичних лінгвістичних курсів «Стилістика основної іноземної мови», «Корпусна лінгвістика» та «Основи наукових досліджень».

У 2014 році кафедра провела online семінар «Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов», в якому взяли участь провідні науковці ЖДУ імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів.

У жовтні 2014 року кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики ННІ іноземної філології ЖДУ ім. Івана Франка та кафедра іноземних мов Житомирського державного університету технологічного університету провели спільну Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови». У конференції взяли участь представники вищих і середніх закладів України. Учасники конференції обговорили актуальні питання викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах, використання інноваційних технологій навчання та викладання професійно спрямованої іноземної мови у вищій школі.

У лютому 2015 року кафедрою було проведено online семінар «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури». У семінарі взяли участь понад 30 провідних науковців з ЖДУ імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів України. Тематика представлених наукових доповідей включали актуальні проблеми дискурсології, комунікативної лінгвістики, віртуальної комунікації, теорії аргументації, граматики, гендерної лінгвістики, аксіології, історії мови та методики викладання іноземних мов.

Матеріали он-лайн семінару опубліковані у збірнику наукових праць: Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов (за матеріалами он-лайн семінару, проведеного кафедрою міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 9-15 лютого 2015) / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир, 2015. — 214 с.

12 травня 2015 року на базі ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка секція методики викладання іноземних мов кафедри (зав. проф. Л. В. Калініна) організувала семінар по проведенню літніх мовних таборів для вчителів ЗОШ м. Житомира та області.

СТАЖУВАННЯ, ГРАНТИ, КОНКУРСИ

Науковці кафедри беруть активну участь в програмах академічного обміну, виконують грантові програми, постійно підвищують професійну кваліфікацію, шляхом стажування та участі в освітніх курсах від закордонних асоціацій.

Доценти кафедри Рудик І. М. та Андрушенко О. Ю. пройшли стажування за програмою академічних обмінів імені Фулбрайта у провідних вузах США (Каліфорнійський університет в Берклі (2006-2007 рр.) та Стенфордський університет (2009-2010 рр.)).

У 2010-2011 н. р. к. філол. н., доц. Андрушенко О. Ю. виборола грант Scholarship for Teaching and Learning в Центрально-Європейському університеті для оптимізації роботи студентів з курсу «Вступ до германського мовознавства». У 2011 та 2012 роках за свої наукові досягнення к. філол. наук, доц. Андрушенко Олена Юріївна стала переможцем університетського конкурсу «Науковець року».

У 2012 році доц. Жуковська В. В. закінчила дистанційний курс від Орегонського університету «Building Teaching Skills Through the Interactive Web» за підтримки Посольства США в межах E-Teacher Scholarship Program.

У 2013 р. доц. Рудик І. М. виборола грант на проходження навчання в літньому інституті New York Summer Institute of Linguistics, Cognition and Culture, проведеного на базі Санкт-Петербурзького державного університету провідними професорами університетів США. У 2014 р. доц. Рудик І.М. проходила навчання за програмою онлайн-курсу Understanding Language: Learning and Teaching (від British Council and University of Southampton).

У 2015 р. ст. викл. Сидорович Л. Є. пройшла місячний курс з методик викладання англійської мови та отримала диплом Кембриджського зразка CELTA (Certificate of Teaching English Language to Adults).

У лютому 2015 проф. Калініна Л. В. брала участь у спільному проекті Міністерства освіти і науки України та Британської ради в Україні «New Generation School Teacher».

У червні 2015 р. доц. Жуковська В. В. пройшла курси підвищиення кваліфікації у Центрі післядипломної освіти та екстернату Київського національного лінгвістичного університету з курсу «Академічне письмо англійською мовою для лінгвістів».

Викладачі кафедри є активними членами Міжнародної організації вчителів англійської мови TESOL і Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні (IATEFL).

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

Під керівництвом проф. Л. В. Калініної на кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Використання інноваційних технологій професійної підготовки майбутнього вчителя 21 сторіччя». Членами методичної лабораторії є школи та педагогічні коледжі Житомирської області, які активно залучаються до співпраці з науковцями. Щорічно члени лабораторії організовують виїзні засідання в навчальних закладах Житомирщини, на яких обговорюються проведені відкриті заняття, позакласні заходи з іноземної мови, організовуються методичні майстерні з демонстрацією нових технологій навчання іноземної мови. У свою чергу школи — члени лабораторії — запрошуються на методичні семінари, які проводять члени кафедри та зарубіжні консультанти з Американської Ради і Корпусу Миру США в Україні в ННІ іноземної філології.

У 2015 р. Лабораторія подала проект «Новому вчителю — нові технології» для участі у виставці освітніх закладів України (Київ, 2015) в номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу».

СПІВПРАЦЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТА УСТАНОВАМИ

Кафедра міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики активно співпрацює з вищими навчальними закладами України (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Київський університет імені Б. Грінченка, Хмельницький національний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Київський національний лінгвістичний університет) та загальноосвітніми закладами Житомира та Житомирської області.

Члени науково-дослідної лабораторії «Використання інноваційних технологій професійної підготовки майбутнього вчителя 21 сторіччя» тісно співпрацюють з Інститутом педагогічних інноваційних технологій (ІПІТ) та лабораторією навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України. Результатом співпраці стало видання серії електронних підручників: «Країнознавство Великої Британії та США», «Методика навчання іноземної мови в початковій школі», «Література Великої Британії та США». Також підтримують наукові зв’язки з Національним педагогічним університетом ім. Драгоманова (м. Київ); Інститутом інноваційних педагогічних технологій (м. Київ); Чернігівським державним педагогічним університетом ім. Тараса Шевченка; Дніпропетровським університетом економіки та права, а також з іншими вищими навчальними закладами України. Реалізують міжнародну наукову співпрацю з Британською Радою в Україні; Інститутом Ґете у Києві; Американським Домом; Корпусом Миру США в Україні.

З вересня 2015 року на кафедрі міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики працює стипендіатка програми академічних обмінів імені Фулбрайта English Teaching Assistant — Amelia Oliver (Амелія Олівер). Протягом 2015-2016 навчального року Амелія Олівер буде допомагати викладачам кафедри у викладанні практичного курсу англійської мови, а також вестиме англомовний дискусійний клуб для студентів уверситету.