Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
 
Наукова робота кафедри англійської філології та перекладу

 

 

Кафедральні теми, що розробляються професорсько-викладацьким складом кафедри англійської філології та перекладу:

 • «Актуальні проблеми теоретичної та практичної лексикографії» («Current Problems of Theoretical and Practical Lexicography»)
  Мета: Дослідження теоретичних та практичних аспектів лексикографії, укладання двомовних словників різної тематики.
 • «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови» («Structural, Systemic, Cognitive, and Communicative Aspects of English Lexicon Research») (0112U002273)
  Мета: Аналіз системно-структурних та когнітивно-комунікативних особливостей функціонування англійських мовних одиниць.

Щорічно у травні кафедрою англійської філології та перекладу ім. Д. І. Квеселевича проводиться Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича «Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу».

Матеріали доповідей публікуються у збірці тез доповідей конференції та у Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка, що входить до переліку фахових видань України.

Перелік навчальних закладів та установ, що брали участь у конференції

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Київський національний лінгвістичний університет;
 • Київський міжнародний університет;
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Львівський національний університет імені І. Франка;
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Запорізький національний університет;
 • Сумський державний університет;
 • Хмельницький національний університет;
 • Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова;
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля;
 • Хмельницький університет управління і права;
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка.

У межах наукової школи «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації» на кафедрі англійської філології діє аспірантура за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. З дня заснування наукової школи підготовлено 33 кандидати філологічних наук та 1 доктор філологічних наук. За період 2009-2015 рр. було захищено дев’ятнадцять кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

 • Виговський В. Л. «Фразеологізація словосполучень як джерело омофразії (на матеріалі англомовної військової лексики)» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В. — 2009 р.);
 • Мосейчук О. М. «Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом (на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу)» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В. — 2009 р.);
 • Полховська М. В. «Екзистенційні речення у ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти» (науковий керівник д. ф. н., проф. Буніятова І. Р. — 2009 р.);
 • Нідзельська Ю. М. «Ключові концепти єврейської культури в англійській мові» (науковий керівник д. ф. н., проф. Бєлова А. Д. — 2009 р.);
 • Топачевський С. К. «Синтаксичні особливості рекламного дискурсу як елемент етикетизації реклами» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В. — 2011 р.);
 • Гирин О. В. «Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: структурний та функціональний аспект» (науковий керівник д. ф. н., проф. Буніятова І. Р. — 2011 р.);
 • Нагорська Т. В. «Риторичні функції ідіом у промовах британських політиків XX століття» (науковий керівник д. ф. н., доц. Потапенко С. І. — 2011 р.);
 • Мосієнко О. В. «Дискурсивні функції англійських детермінативів (на матеріалі американської преси)» (науковий керівник д. ф. н., доц. Потапенко С. І. — 2011 р.);
 • Вискушенко С. А. «Термінологічні та когнітивні аспекти англійської фахової мови тваринництва» (науковий керівник д. ф. н., проф. Кияк Т. Р. — 2012 р.);
 • Шиленко О. В. «Проблема фразеологізації у фахових мовах» (науковий керівник д. ф. н., проф. Кияк Т. Р. — 2013 р.);
 • Романюк С. К. «Еволюція прагмасемантичних аспектів американського рекламного дискурсу» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В. — 2013 р.);
 • Самочорнова О. А. «Гіперексплікація в сучасному американському газетному дискурсі» (науковий керівник к. ф. н., доц. Фролова І. Є. — 2014 р.);
 • Тараба І. О. «Концептуалізація соматичного коду культури у німецьких фразеологізмах», (науковий керівник д. ф. н., проф. Денисенко С. Н. — 2014 р.);
 • Хант Г. О. «Національно-марковані концепти у німецькій фразеологічній картині світу» (науковий керівник д. ф. н., проф. Денисенко С. Н. — 2014 р.);
 • Асмукович І. В. «Лінгвопрагматичні особливості англомовних авіаційних фахових текстів» (науковий керівник д. ф. н., проф. Кияк Т. Р. — 2014 р.);
 • Фахурдінова М. А. «Граматикалізація конструкції tun+інфінітив в ранньонововерхньонімецький період» (науковий керівник д. ф. н., проф. Долгополова Л. А. 2014 р.);
 • Сидорович Л. Є. «Шляхи граматикалізації категорії означеності/ неохначеності в англійській мові VII — XVII ст. (науковий керівник д. ф. н., проф. Буніятова І. Р.- 2014 р.);
 • Криворучко Т. В. «Складна комплементація у ранньоновоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти» (науковий керівник — проф. Буніятова І. Р.);
 • Купчишина Ю. А. «Прийом очуднення у художньому описі (на матеріалі сучасної англомовної літератури)» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В. — 2015 р.).

У даний час в аспірантурі на кафедрі англійської філології та перекладу за спеціальністю 10.02.04 — германські мови навчаються 21 особа:

 • ІІІ рік навчання
  1. Гудзь Н. О. «Англомовний екологічний Інтернет-дискурс: комунікативно-прагматичний аспект» (науковий керівник к. ф. н., доц. Жуковська В. В.);
  2. Білюк І. Л. «Брендинг мегаполісів в англомовному комунікативному просторі — вербальна і візуальна складові» (науковий керівник д. ф. н., проф. Бєлова А. Д.);
  3. Масель Ю. С. «Особливості функціонування вербальних дискрімінативних одиниць в англомовному публіцистичному та політичному дискурсах» (науковий керівник к. ф. н., доц. Мосейчук О. М.);
  4. Матушевська Н. В. «Специфіка мовленнєвого впливу у комунікативній ситуацій спокуси (на матеріалі англомовного масмедійного дискурсу)» (науковий керівник к. ф. н., доц. Мосейчук О. М.);
  5. Черниш О. А. «Взаємодія індивідуальних та колективних чинників в масмедійному англомовному дискурсі» (науковий керівник к. ф. н., доц. Жуковська В. В.);
  6. Бараняк М. М. «Динаміка каузативності німецьких прислів’їв (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу промов та виступів сучасних політиків Німеччини)» (науковий керівник д. ф. н., проф. Кияк Т. Р.);
  7. Рудницька Н. М. «Прийменникові інфінітивні конструкції у сучасній німецькій мові: морфо-синтаксичний та комунікативно-прагматичний аспекти» (науковий керівник д. ф. н., проф. Долгополова Л. А.);
  8. Фант М. О. «Складне речення часу в ранньонововерхньонімецькій: структурно-семантичний і комунікативний аспекти» (науковий керівник — д. ф. н., проф. Долгополова Л. А.);
  9. Антонов О. В. «Типологія комунікативних стилів персонажного мовлення (на матеріалі сучасної американської драми)» (науковий керівник к. ф. н., доц. Борисенко Н. Д.).
 • ІІ рік навчання
  1. Ревчук Т. І. — «Комунікативно-прагматичні чинники англомовного психо-терапевничного дискурсу» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В.);
  2. Соколовська А. В. — «Вербалізація концепту НОВА РОДИНА в сучасному американському телемедійному дискурсі» (науковий керівник к. ф. н., доц. Семенюк І. С.);
  3. Фекете Д. Ю. — «Специфіка породження та реалізації мовленнєвого акту образи (на матеріалі англомовного масмедійного дискурсу» (науковий керівник к. ф. н., доц. Мосейчук О. М.);
  4. Малинівська О. А. — «Жанрові особливості англомовних рекламних текстів готельної галузі» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В.);
  5. Шморгун К. В. — «Використання медичної, математичної та психологічної термінології в англомовному дискурсі» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В.);
  6. Коломійчук О. С. — «Концепт Моральність/Аморальність на матеріалі сучасної американської прози (2010-2015 рр.)» (науковий керівник к. ф. н., доц. Семенюк І. С.).
 • І рік навчання
  1. Баюн К. Й. «Експресивність німецькомовного тексту Інтернет-реклами: лінгвопрагматичні параметри» (науковий керівник — д. ф. н., проф. Іщенко І. Г.);
  2. Вольницька Д. О. «Структура та функціонування іменникової фрази в історії англійської мови (на матеріалі пам’яток та літературних джерел (VII-XVII ст.)» (науковий керівник — проф. Буніятова І. Р.);
  3. Кузьменко О. Ю. «Репрезентація адресата в англомовному інтерв’ю масмедійного дискурсу» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В.);
  4. Очковська А. П. «Рейзингові конструкції з підметом в історії англійської мови» (науковий керівник — доц. Полховська М. В.);
  5. Татуревич Н. С. «Імперативні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти» (науковий керівник — доц. Полховська М. В.);
  6. Шилюк В. В. «Соціолінгвістична ідентифікація комунікантів в усному американському академічному дискурсі» (науковий керівник к. ф. н., доц. Жуковська В. В.).

З аспірантами працюють не тільки досвідчені фахівці кафедр інституту (доц. Борисенко Н. Д., доц. Мосейчук О. М., доц. Жуковська В. В., доц. Семенюк І. С.), але й такі відомі вчені-мовознавці України, як проф. Бєлова А. Д., проф. Буніятова І. Р., проф. Кияк Т. Р. та ін.

Как лечить гастрит быстро. Как лечить гастрит желудка дома. Как лечить гастрит народными средствами. Лечение и профилактика кариеса. Быстрая профилактика кариеса зубов. Профилактика кариеса у взрослых. Питание во время беременности. Какое правильное питание во время беременности. Режим питания во время беременности. Почки симптомы болезни. Главные признаки болезни почек. Питание при болезни почек. Как доставить удовольствие девушке. Как доставить девушке больше удовольствия днем. Как доставить максимум удовольствия девушке. Грудные мышцы в домашних условиях. Быстрые домашние упражнения для грудных мышц. Тренировка грудных мышц. Йога для начинающих видео. Качественная йога для беременных. Уроки йоги для начинающих. Народное лечение простата. Главные средства лечения аденомы простаты. Лечение простатита и аденомы простаты.