Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
м. Житомир, 10008, вул. В. Бердичівська, 40. Тел.: +380 412 37-28-01

 

IX Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Мова — Культура — Суспільство: Інтердисциплінарний вимір»
24 березня - 10 квітня 2017 р.

 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ!

 

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка рада вітати всіх учасників IXВсеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців МОВА – КУЛЬТУРА – СУСПІЛЬСТВО: ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИЙ ВИМІР”.

Запрошуємо усіх учасників ознайомитися із матеріалами конференції та долучитися до конструктивного діалогу вирішення актуальних проблем лінгвістики тексту, дискурсології, лінгвокультурології, когнітивістики, соціолінгвістики, психолінгвістики, перекладу і міжкультурної комунікації, а також навчання іноземної мови в умовах соціокультурного простору.

Щиро бажаємо усім учасникам Інтернет-конференції творчої енергії, плідної праці та упевненості у майбутніх наукових злетах

 З повагою, оргкомітет.
Дякуємо за співпрацю!

 Обговорити статті можна тут

 1. А. А. Абдулалієва. Лексичні особливості мови персонажів у романі Айріс Мердок "Палац з піску"
 2. А. І. Бабичева. Словниковий аналіз концепту "nonconformity"
 3. А. В. Башинська. Етнічний стереотип як різновид соціального стереотипу
 4. А. А. Бобер. Доцільність використання віршованого матеріалу для формування іншомовної граматичної компетентності учнів початкової школи
 5. А. Г. Бойко, Є. А. Северілова. Становлення лондонської "Таймс" як найбільш впливової британської газети XIX століття
 6. М. Е. Васильченко. Бути амбітним: це добре чи погано?
 7. О. І. Видишко. Рослинна символіка в сучасній англійській мові (на матеріалі фразеологічних одиниць)
 8. О. А. Власюк. Характеристики класифікацій та критерій відбору відеоматеріалів для формування аудитивної компетентності учнів старшої школи
 9. Л. В. Галицька. Комунікативні тактики залучення до культурно-пізнавального туризму та засоби їх вираження у сучасному англомовному туристичному дискурсі
 10. А. В. Гарницька. Доцільність формування соціокультурної компетентності учнів старшого етапу
 11. Ю. В. Голубович. Дослідження компліменту в теорії мовленнєвих актів
 12. В. О. Гонгало. Психологічні механізми формування лексичної компетентності
 13. М. С. Давидюк. Зображення матеріальних артефактів у драматичних творах Бертольта Брехта (функціональний та лексико-семантичний аспекти)
 14. А. Ю. Дмитрик. Формування лінгвістичної компетенції засобами віршованих творів на початковому етапі навчання англійської мови
 15. К. Р. Забродська. Iнформаційно-структурні особливості середньоанглійських речень
 16. В. В. Захарчук. Лексичні особливості персонажного мовлення у драматичних творах Бертольта Брехта (гендерний аспект)
 17. В. О. Захарчук. Неофіційні етноніми: особливості їх функціонування в сучасній англійській мові
 18. Г. А. Кирильчук. Iнтеграція віртуального навчального середовища Edmodo у процес розвитку граматичної компетенції студентів немовного ВНЗ
 19. А. О. Ковальчук. Дослідження ранньоновоанглійського умовного речення в комунікативній парадигмі
 20. А. П. Козел. Ознаки імпліцитності як мовної категорії
 21. О. В. Козиряцька. СМС – новий вид мовлення чи загроза існуванню та причина занепаду мови?
 22. О. О. Козорез. Засоби вираження тексту та підтексту у художньому творі
 23. К. В. Кривов’яза. Можливості використання електронного застосунку Scratch у навчанні іноземної мови учнів основного етапу
 24. Ю. В. Лапухіна. Семантичні особливості фразеологічних одиниць із соматичним компонентом (на матеріалі англійської та української мов)
 25. І. Д. Лебедєва. Політична лексика як об’єкт перекладу (на матеріалі промов політичних діячів США)
 26. О. М. Людоговська, В.В. Соколова. Джерела запозичень в англійській мові
 27. М. В. Мартинюк. Структурно-семантичний вимір комунікативного стилю в англомовному дискурсі fashion-блогу
 28. К. І. Марчук. Автоматичний синтаксичний аналіз англомовного тексту : застосування та перспективи
 29. К. С. Мельник. Структурно-морфологічні особливості абсолютної конструкції в англійській та французькій мовах
 30. А. Р. Михальченко. Лексикографічний аналіз концепту "alienation"
 31. О. М. Міщенко. Особливості розвитку об’єктно - предикативної конструкції з інфінітивом
 32. Т. Л. Мосейчук. Вплив змін у соціолінгвістичному контексті на формування мовного стандарту в Англії 16-17 століття
 33. А. Ю. Мошківська. Бінарні темпоральні опозиції в американському передвиборчому дискурсі
 34. Ю. О. Мудло. Рольова гра як засіб навчання англійської мови
 35. О. І. Назарчук. Новітні тенденції у словотворі сучасної англійської мови
 36. Н. С. Ненько. Особливості вживання еліптичних речень у романі Рея Бредбері "451° за Фаренгейтом"
 37. В. О. Новаковська. Семантичні особливості фразеологічних одиниць із зоосемічним компонентом англійської та української мов
 38. Д. А.Олійник. Метафоричні конструкції в сучасному англомовному релігійному дискурсі
 39. М. О. Осипчук. Структурно-синтаксичні особливості заголовків у англомовних та франкомовних наукових статтях
 40. Ю. Ю. Покотило. Модальні слова як засіб вираження припущення у романі Ернеста Хемінгуея "По кому подзвін"
 41. С. Г. Полубєлова. Поняття картини світу, її види та особливості
 42. Т. С. Рогоза. Комунікативні тактики та аргументація в політичному дискурсі (на основі промови Президента США Д.Трампа)
 43. Г. П. Розбицька. Специфіка актуалізції тролінгу в англомовному Інтернет-дискурсі: когнітивно-прагматичний підхід
 44. О. С. Садловська. Явище мемів та особливості їх перекладу
 45. В. В. Сахнюк. Компетентнісний підхід у вивченні іноземної мови в умовах соціокультурної освіти
 46. Ю. Ф. Свінціцька. Лексико-семантичні особливості фразеологічних одиниць з власними назвами (на матеріалі англійської та української мов)
 47. М. Б. Сизоненко. Роль запозичень у міжмовній грі у романі М. Шейбона ‘The Yiddish Policemen’s Union’
 48. Д. О. Сівіріна. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом-зоонімом в англійській та українській мовах
 49. А. Г. Соколова. Комунікативні аспекти ситуації працевлаштування англомовної молоді
 50. О. П. Соловйова. Засоби вираження емоції радості у сучасній англійській мові
 51. Ю. І. Степурко. Лінгвостилістичні особливості англомовної церемоніальної промови
 52. Ю. О. Тимощук. Особливості використання рими у поетичних творах Пауля Целана
 53. О. І. Ткачук. Особливості зображення  художнього простору в романі У. С. Моема "Розмальована завіса"
 54. В. О. Харчук. Мотивація як психологічний механізм формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів старшої школи
 55. В. О. Харчук. Формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів старшої школи
 56. Т. К. Ходоровська. Особливості розвитку усномовленнєвої компетенції студентів немовних ВНЗ засобами електронного додатку Padlet
 57. Н. О. Черняк. Особливості відтворення англійських комунікативів в українських перекладах
 58. О. Л. Шумський. Соціокультурна складова лінгвосамоосвіти

 Обговорити статті можна тут

Організаційний комітет:

Голова:
Полховська Марина Володимирівна
 – кандидат філологічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Заступники голови оргкомітету:
Жуковська Вікторія Вікторівна – кандидат  філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Черниш Оксана Андріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Члени оргкомітету:
Тимошенко Наталія Сергіївна викладач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Гавриловський Сергій Олексійович – завідувач навчальної лабораторії Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.