Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
м. Житомир, 10008, вул. В. Бердичівська, 40. Тел.: +380 412 37-28-01

 

Оnline конференція
«Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури»
07-11 лютого 2018 р.

 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ!

 

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка щиро вітає всіх учасників онлайн конференції  «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури»!

Сподіваємося, що наукові розвідки, представлені для участі у конференції, підштовхнуть Вас до активної та плідної наукової дискусії, допоможуть у вирішенні актуальних проблем дискурсології, лінгвістики тексту, лінгвокультурології, когнітивістики, літературознавства, психолінгвістики, соціолінгвістики, перекладу і міжкультурної комунікації, навчання іноземної мови в умовах соціокультурного простору, а також сприятимуть подальшим науковим злетам, наштовхнувши на нові ідеї та перспективи.

Запрошуємо усіх учасників долучитися до обговорення матеріалів конференції та бажаємо усім нам творчих знахідок, нового досвіду, ідей та ініціатив.

Дякуємо за співпрацю і висловлюємо надію, що конференція подарує усім нам лише приємні та незабутні спогади і враження!!!

З повагою, оргкомітет.
Дякуємо за співпрацю!

Обговорити статті можна тут

 1. Апалат Ганна Павлівна. Комунікативні стратегії Д. Трампа в інтерв’ю Нью-Йорк Таймс.
 2. Білик Ольга Ігорівна. Реалізація темпоральних концептів у промові-згоді балотуватися.
 3. Ващенко Оксана Вікторівна. Transformations grammaticales, lexiques et sémantiques au cours de la traduction des documents du français en ukrainien liés avec les organisations internationales.
 4. Гирин Олег Володимирович. Сhallenges in automatic syntactic analysis of an English sentence.
 5. Євченко Віра Володимирівна. Some Views on the System of Modern English Adverbs.
 6. Жуковська Вікторія Вікторівна. Застосування корпусних технологій у навчанні та вивченні іноземної мови.
 7. Карпенко Наталія Михайлівна, Смелянська Вікторія Володимирівна. Jigsaw reading in the context of developing integrated skills.
 8. Козій Ольга Борисівна. Особливості графічних стилістичних засобів у казці Л.Керролла "Аліса у Країні Чудес" як літературний та загальнокультурний феномен.
 9. Комар Ольга Сергіївна. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови: роль вправ під час вивчення різних аспектів мови.
 10. Кузьменко Олена Юріївна. Особливості вербалізації стратегії саморепрезентації (на матеріалі англомовних інтерв’ю глянцевих журналів).
 11. Ларіна Тетяна Валерїївна. Техніки формуючого оцінювання на уроках з іноземної мови.
 12. Лелека Тетяна Олександрівна. The Interlingual Lacunae in the Ukrainian Language.
 13. Лукьяненко Дарія В’ячеславівна. Сучасна українська література як джерело формування життєвої компетентності особистості.
 14. Матушевська Наталія Володимирівна. Особливості використання обіцянки у комунікативній ситуації СПОКУСА.
 15. Мінцис Елла Євгеніївна. Мудра Лілія. Граматичні засоби вираження емфази в англомовному художньому тексті (на матеріалі роману Гарпер Лі "Убити пересмішника").
 16. Мінцис Юлія Борисівна, Павлюк Рената Мар’янівна. Науково-популярний текст: стиль чи підстиль.
 17. Оніщук Ірина Ігорівна. Особливості викладання іноземної мови студентам лінгвістичного та нелінгвістичного спрямування.
 18. Папіжук Валентина Олександрівна. Застосування коучингу у навчанні іноземних мов.
 19. Петрова Анастасія Іванівна. Застосування методу проблемного навчання в іншомовній підготовці студентів немовних спеціальностей.
 20. Пилячик Наталія Євгенівна. The metaphorization of the EU and BREXIT concepts in the modern British political discourse.
 21. Плотніков Євген Олександрович. Етичні норми та стандарти у експериментальних методичних дослідженнях.
 22. Подзигун Олена Анатоліївна. Формування іншомовних діалогічних умінь студентів немовних спеціальностей засобами інформаційних технологій.
 23. Прокопчук Наталія Романівна. Використання  Smart –технологій на уроках ІМ у загальних навчальних закладах.
 24. Рудик Ірина Миколаївна. Лінгвістичні механізми формування ідеологем.
 25. Савчук Інна Іванівна. Варіативність актуалізації базових ознак концепту СУПЕРНИЦТВО в онтогенезі англомовного суспільства.
 26. Смірнова Ліна Леонідівна. Соціокультурна складова сучасних моделей професійної освіти вчителів іноземної мови (досвід Польщі).
 27. Соловйова Лариса Федорівна. Зміна модусу оцінки оказіональних атрибутів у сучасній англійській мові.
 28. Терещенко Валентина Яківна. The informative characteristics of the text.
 29. Цюник Геннадій Михайлович. Франкофонія як явище міжкультурної комунікації.
 30. Шевцова Лариса Станіславівна. Методичні основи застосування синтаксичних вправ у процесі вивчення чеської мови.
 31. Щерба Наталія Сергіївна. Тлумачення положень інклюзивного навчання дітей з інвалідністю у вітчизняній і міжнародній освітньо-нормативній документації.

Обговорити статті можна тут

 

Організаційний комітет:

Голова:
Полховська Марина Володимирівна
 – кандидат філологічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Заступники голови оргкомітету:
Жуковська Вікторія Вікторівна – кандидат  філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Кузьменко Олена Юріївна – викладач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Члени оргкомітету:
Рудик Ірина Миколаївна кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Соловйова Лариса Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Гавриловський Сергій Олексійович – завідувач навчальної лабораторії Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.