Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
м. Житомир, 10008, вул. В. Бердичівська, 40. Тел.: +380 412 37-28-01

 

Оnline конференція
«Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури»
08-12 лютого 2017 р.

 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ!

 

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка щиро вітає всіх учасників онлайн конференції  «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури»!

Маємо надію, що конференція стане ще одним важливим кроком підтримки українських дослідників  та науковців на шляху до вирішення актуальних проблем лінгвістики тексту, дискурсології, лінгвокультурології, когнітивістики, соціолінгвістики, психолінгвістики, перекладу і міжкультурної комунікації, а також навчання іноземної мови в умовах соціокультурного простору.

Запрошуємо усіх учасників ознайомитися із матеріалами конференції та взяти участь у їх обговоренні. Сподіваємось на активну співпрацю під час роботи онлайн конференції.

Щиро бажаємо Вам найприємніших вражень і народження свіжих ідей, творчих знахідок та нових ініціатив!

З повагою, оргкомітет.
Дякуємо за співпрацю!

 Обговорити статті можна тут

 1. Барановский Роман Сергеевич. Системно-языковая и прагматическая значимость синтаксических конструкций с семантикой равнозначности в английском языке.
 2. Білик Ольга Ігорівна. Вербалізація концепту FUTURE в американському передвиборчому дискурсі.
 3. Боровська Олена Олексіївна. Моделі речень з партиципом ІІ у ролі предиката у сучасній німецькій мові.
 4. Гирин Олег Володимирович. Автоматичний синтаксичний аналіз англійської мови: застосування та перспективи.
 5. Євченко Віра Володимирівна. American English in the Sociolinguistic Contexts.
 6. Жуковська Вікторія Вікторівна. Морфологічні та семантичні особливості суб’єктного компоненту англійської абсолютної конструкції.
 7. Комаренко Вероніка ВасилівнаВживання маркерів применшення категоричності висловлення як засобів соціолінгвістичної ідентифікації мовця в академічному дискурсі: кількісний аспект.
 8. Котнюк Людмила Григорівна. Особливості вживання слів Yes і No в художньому дискурсі.
 9. Кузьменко Олена Юріївна. Тлумачення поняття "репрезентація" у світлі гуманітарних наук.
 10. Ларіна Тетяна Валеріївна, Смелянська Вікторія Володимирівна. Learning Strategies in Language 2 Acquisition.
 11. Лозко Оксана Вікторівна. Використання прислів’їв та приказок на уроках французької мови як метод інтенсивного вивчення іноземної мови.
 12. Матушевська Наталя Володимирівна. Аналіз кореляції понять "концепт", "поняття" та "значення".
 13. Мінцис Елла Євгеніївна. Linguostylistic Peculiarities of John Grisham’s Crime Novel "The Broker".
 14. Мінцис Юлія Борисівна, Різничук О. В. Специфіка художнього перекладу дитячої літератури.
 15. Москаль Тетяна Дмитрівна, Бешлей Ольга ВасилівнаPractical use of "speaking through speaking" strategy.
 16. Нідзельська Юлія Михайлівна. До питання про глибинну природу метафори у межах сучасної лінгвістики.
 17. Папіжук Валентина Олександрівна. Нові технології у навчанні іноземних мов.
 18. Петрова Анастасія Іванівна. Особливості формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей у вищому навчальному закладі.
 19. Пилячик Наталія Євгенівна. Моделювання фреймового концепту ЯВИЩА ПРИРОДИ у рамках когнітивної лінгвістики.
 20. Подзигун Олена Анатоліївна. Кейс-метод у навчанні іноземної мови для професійного спілкування.
 21. Рудик Ірина Миколаївна. Вчення про мовленнєвий вплив у системі наук.
 22. Савчук Інна Іванівна. Сприйняття країн Заходу британцями: лінгвокультурний вимір.
 23. Смелянська Вікторія Володимирівна, Хурда Інна Ігорівна. Блог групи як засіб навчання писемного спілкування старшокласників.
 24. Соловйова Лариса Федорівна. Семантичні характеристики атрибутів оцінки у сучасній англійській мові.
 25. Старовойт Ольга Геннадіївна, Микитенко Інна Дмитрівна. Mовленнєва діяльність школярів на уроках англійської мови в початковій школі.
 26. Терещенко Валентина Яківна. Error correction in classroom management.
 27. Тимошенко Наталія Сергіївна. Структурна організація заперечних маркерів в імперативних реченнях ранньоновоанглійської мови.
 28. Цюник Геннадій Михайлович. Абревіація як один з основних засобів словотворення у сучасній французькій мові.
 29. Черниш Оксана Андріївна. Специфіка медіажанру "слово редактора" сучасних англомовних жіночих глянцевих журналів.
 30. Шевцова Лариса Станіславівна. Використання морфологічних вправ у процесі вивчення чеської мови.
 31. Щерба Наталія Сергіївна. Використання віртуальних навчальних середовищ Edmodo та Easygenerator у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови.

 Обговорити статті можна тут

 

Організаційний комітет:

Голова:
Полховська Марина Володимирівна
 – кандидат філологічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Заступники голови оргкомітету:
Жуковська Вікторія Вікторівна – кандидат  філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Кузьменко Олена Юріївна – викладач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Члени оргкомітету:
Тимошенко Наталія Сергіївна викладач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Гавриловський Сергій Олексійович – завідувач навчальної лабораторії Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.