Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
м. Житомир, 10008, вул. В. Бердичівська, 40. Тел.: +380 412 37-28-01

 

Оnline конференція
«Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури»
10-14 лютого 2016 р.

 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ!

  

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка щиро вітає всіх учасників онлайн конференції  «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури»!

Маємо надію, що конференція стане ще одним важливим кроком підтримки українських дослідників  та науковців на шляху до вирішення актуальних проблем лінгвістики тексту, дискурсології, лінгвокультурології, когнітивістики, соціолінгвістики, психолінгвістики, перекладу і міжкультурної комунікації, а також навчання іноземної мови в умовах соціокультурного простору.

Запрошуємо усіх учасників ознайомитися із матеріалами конференції та взяти участь у їх обговоренні. Сподіваємось на активну співпрацю під час роботи онлайн конференції.

Щиро бажаємо Вам найприємніших вражень і народження свіжих ідей, творчих знахідок та нових ініціатив!

З повагою, оргкомітет.
Дякуємо за співпрацю!

 Обговорити статті можна тут

 1. Апалат Ганна Павлівна. Текст-інтерв’ю сучасної англомовної преси як вторинний текст.
 2. Барановский Роман Сергеевич. Логически обусловленная модель сложноподчиненных предложений с семантикой терминологического толкования.
 3. Гаращук Людмила Анатоліївна, Голубовська Ірина Владиславівна. Фоностилістичні засоби в українській та англійській мовах.
 4. Гирин Олег Володимирович. Деграматикалізація в англійській мові як системне явище.
 5. Давидович Степан Сергійович. Загальна характеристика жанру «проспект університету» англомовного академічного дискурсу.
 6. Євченко Віра Володимирівна. Teaching Critical Thinking in the Framework of the Argumentation Theory at Text-based Lessons for Learners of English.
 7. Жуковська Вікторія Вікторівна. Функціонування абсолютної конструкції у сучасній англійській мові (на матеріалі Британського національного корпусу).
 8. Климова Катерина Яківна. Проблеми українськомовного перекладу у площині діалогу культур: мовностилістичні поради Максима Рильського.
 9. Комар Ольга Сергіївна. Роль ситуативних завдань у формуванні мовленнєвої культури студентів на заняттях з іноземної мови.

 10. Котнюк Людмила Григорівна. Мовленнєва соціалізація за допомогою дитячих віршів із збірки «Mother Goose Rhymes».
 11. Кузьменко Олена Юріївна. Оцінка як прагматична категорія.
 12. Лісниченко Алла Павлівна. Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів англійської мови.
 13. Лозко Оксана Вікторівна. Лексичні та граматичні особливості перекладу текстів з харчової промисловості.
 14. Матушевська Наталя Володимирівна. Мовна маніпуляція як різновид маніпулятивного впливу.

 15. Мінцис Елла Євгеніївна. Лінгвостилістичні особливості юридичного трилера (на матеріалі роману Джона Грішема «The Client»).
 16. Мінцис Юлія Борисівна. Демінутивність з позиції теорії мовленнєвих актів.
 17. Нідзельська Юлія Михайлівна. До проблеми трактування сутностей архетипу та символу в світлі сучасної лінгвістичної науки.
 18. Папіжук Валентина Олександрівна. Тестування як засіб оцінки знань з французької мови.
 19. Пилячик Наталія Євгенівна. Фреймовий концепт ЯВИЩА ПРИРОДИ як об’єкт дослідження у рамках когнітивної лінгвістики.

 20. Поліщук Людмила Петрівна. Професійна підготовка майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікативних технологій.
 21. Пономарьова Оксана Андріївна. Категорія професійного діяча, її сутність та структуризація.
 22. Рудик Ірина Миколаївна. Соціально-культурні складові інтерпретації мовчання.
 23. Савчук Інна Іванівна. Динамічна реалізація непослідовних подій макроситуації в англомовному художньому тексті з багатомірною композицією.

 24. Смірнова Ліна Леонідівна. Методичні аспекти навчання перекладу на немовних факультетах.
 25. Соловйова Лариса Федорівна. Предикативи оцінки як одиниці вторинної номінації у сучасній англійській розмовній мові.
 26. Терещенко Валентина Яківна. Персонажний дискурс через призму мовної особистості.
 27. Тимошенко Наталія Сергіївна. Звертання у структурі спонукального речення.

 28. Фурсова Людмила Іванівна. Системні характеристики сучасної англійської економічної термінології у площині семантичної взаємодії термінів і загальної лексики.

 29. Цюник Геннадій Михайлович. Використання зіставного (контрастивного) методу при вивченні французької мови як третьої іноземної.

 30. Шевцова Лариса Станіславівна. Використання лексичних вправ у процесі вивчення чеської мови.
 31. Щерба Наталія Сергіївна. Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів до реалізації практичної мети навчання іноземної мови.

 Обговорити статті можна тут

 

Організаційний комітет:

Голова:
Сингаївська Ангеліна Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 

Заступники голови оргкомітету:
Жуковська Вікторія Вікторівна – кандидат  філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Кузьменко Олена Юріївна – викладач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 

Члени оргкомітету:
Татуревич Наталія Сергіївна – викладач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Гавриловський Сергій Олексійович – завідувач навчальної лабораторії Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.