Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, УЧАСНИКИ І ГОСТІ СЕМІНАРУ!

 

Кафедра міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка вітає Вас із початком роботи онлайн семінару

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ»

 

Проведення онлайн семінару стає гарною традицією нашої кафедри. Вже вдруге ми запрошуємо колег з інших вищих навчальних закладів України взяти участь у віртуальній науковій дискусії з питань лінгвістики та методики викладання мови і літератури. Сподіваємося, що і цьогорічний семінар буде плідним на цікаві фахові обговорення та креативні ідеї. Бажаємо всім конструктивної роботи, позитивних вражень і творчих здобутків. Маємо надію, що Ви отримаєте професійне задоволення від участі в семінарі.

 

Запрошуємо учасників і гостей семінару ознайомитися з матеріалами семінару та долучитися до їх обговорення. 

 

З повагою, оргкомітет.
Дякуємо за співпрацю!

 

Обговорити статті можна тут 

 1. Апалат Г. П. Використання непрямих мовленнєвих актів у текстах-інтерв’ю сучасної англомовної преси (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
 2. Білоус О. ММетодичні штрихи щодо підготовки перекладачів та фахівців з прикладної лінгвістики (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
 3. Василюк И. Н. Прагмонимика: штрихи к онтологическому статусу и коммуникативной составляющей прагмонимов (Житомирский государственный университет имени Ивана Франка).
 4. Гаращук Л. А. Вираження позитивних емоцій засобами англійської інтонації (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 5. Гирин О. В. Основні параметри впливу середньоанглійських північних діалектів на розвиток англійської мови (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 6. Голубовська І. В. Специфіка українського мовленнєвого етикету (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 7. Гудзь Н. О. Жанрові формати екологічного Інтернет-дискурсу (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 8. Данильченко С. В. Вільне варіювання акцентної структури складних слів в аспекті британської, американської, канадської та австралійської вимовних норм (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
 9. Доскач К. В. Особливості вживання англійської медичної термінології в політично-економічному дискурсі (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 10. Жуковська В. В. Теоретичні засади й історичні витоки граматики конструкцій (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 11. Кантур К. О. Зародження порівняльно-історичного методу в європейському мовознавстві (Національний університет «Одеська юридична академія»).
 12. Кобзар С. К. Можливості вивчення англійської мови дітьми молодшого дошкільного віку в сім'ї (Житомирський державний технологічний університет).
 13. Котнюк Л. Г. Лексична експресивність публіцистичного стилю (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 14. Кузьменко О. Ю. З історії становлення поняття «жанр» (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 15. Кур’ята С. Г. Конкретні концепти у навчанні німецької мови професійного спрямування як засіб розширення світогляду студентів (Житомирський державний технологічний університет).
 16. Лівицька І. А. Соціолінгвістичні характеристики інституційності наукового дискурсу (на матеріалі англомовних статей) (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
 17. Лозко О. В. Труднощі перекладу термінів з виробництва та використання спецій та прянощів (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 18. Малинівська О. А. Електронна реклама як вид англомовного дискурсу (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 19. Матушевська Н. В. Концепт як лінгвокультурологічне явище (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 20. Папіжук В. О. Використання Інтернет ресурсів в процесі навчання французької мови як третьої іноземної (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 21. Рудик І. М. Різновиди вербальних маніпуляцій (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 22. Савчук І. І. Стратегічні особливості кооперативної комунікативної взаємодії (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 23. Сардак О. В. Основні екстралінгвальні фактори виникнення нових фразеологізмів (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 24. Сидорович Л. Є. Вивчення категорії означеності / неозначеності в різних наукових школах (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 25. Соловйова Л. Ф. Оцінні компоненти в семантичній структурі прикметників у сучасній англійській мові (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 26. Тараба І. О. Символізація як когнітивна основа соматичної неофраземи (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 27. Тарабріна Н. А. Проксемний фактор як невербальна складова комунікативного процесу (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 28. Татуревич Н. С. Сучасні підходи до дослідження імперативних речень в англійській мові (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 29. Фурсова Л. І. Особливості прояву процесу повторної термінологізації сучасної англійської економічної лексики (Житомирський державний технологічний університет).
 30. Черныш О. А. Авторские окказионализмы как маркеры индивидуально-авторского стиля вербально-семантического уровня языковой личности журналиста (Житомирский государственный университет имени Ивана Франка).
 31. Шевцова Л. С. Застосування мовленнєвих вправ у процесі вивчення чеської мови студентами-філологами (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 32. Шилюк В. В. Ідентифікація учасників академічної комунікації залежно від гендерної приналежності (на основі MICASE) (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 33. Щерба Н. С. Специфіка використання веб-квестів переконуючого типу у розвитку іншомовного діалогічного мовлення учнів (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Обговорити статті можна тут

 

 

Організаційний комітет:

Співголови:

Сейко Наталія Андріївна – доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Сингаївська Ангеліна Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 

Заступники голови оргкомітету:

Жуковська Вікторія Вікторівна – кандидат  філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Гаращук Людмила Анатоліївна – доцент кафедри міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Доскач Катерина Василівна – викладач кафедри міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 

Члени оргкомітету:

Лівицька Інна Адамівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики германських мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Гавриловський Сергій Олексійович – завідувач навчальних лабораторій Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.